THAOMOC10S – HƯƠNG SẢ CHANH

150,000 

CHẾ PHẨM SINH HỌC THAOMOC10S – DIỆT TRỪ CÔN TRÙNG MUỖI, KIẾN, GIÁN
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Có 2 loại: Hương Sả chanh, Hương Quế
#THAOMOC10S #BAOTRI24H #MUOI #KIEN #GIAN #HUONGSA #HUONG QUE #SACHANH #QUE

Đặt lịch ngay