Bảo Trì 24H chuyên cung cấp các dịch vụ bảo trì trọn gói dành cho văn phòng, toà nhà, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng – khách sạn, trường học, hộ gia đình, …

  • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện.
  • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống nước.
  • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện lạnh.
  • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.
  • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống CCTV, PA, ME, HVAC.
  • Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống PCCC.