– Bảo dưỡng kho lạnh định kỳ.
– Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt kho lạnh.
– Thiết kế, thi công các hệ thống lạnh công nghiệp, lạnh trung tâm.
– Cung cấp, lắp đặt hầm đông gió, kho trữ đông, kho cấp đông, kho lạnh sử dụng trong chế biến và bảo quản nông sản, trái cây.
– Sản xuất, cung cấp Panel PU, Panel EPS chất lượng cao, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.