– Diệt côn trùng gây hại bằng hóa chất đã được bộ y tế cấp phép.
– Đảm bảo không độc hại, an toàn, vệ sinh môi trường.