Bạn đang gặp vấn đề về Chuột?

Chuột không những là một vector truyền bệnh nguy hiểm. Chúng còn là một loài gặm nhấm phá hoại cực kỳ tinh ranh. Chuột có trí nhớ tuyệt vời và khả năng thích ứng tốt với môi trường đô thị khiến cho việc kiểm soát chuột trở nên kho khăn, đặc biệt hơn khi các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chuột có hội chứng neophobia. Chuột đặc biệt sợ hãi và nghi kỵ với những vật dụng mới xuất hiện trong môi trường sống của chúng. Do vậy, việc sử dụng bẫy, bả và các công cụ kiểm soát cần được tiến hành một cách hết sức tỉ mỉ và khéo léo nếu muốn mang lại hiệu quả.