Bảo trì hệ thống điện

Bảo Trì 24H chuyên cung cấp các dịch vụ về khắc phục sự cố điện như chạm chập, cháy nổ, rò điện và các dịch vụ về hệ thống điện dành cho văn phòng, tòa nhà, các cơ sở kinh doanh, trường học, nhà hàng – khách sạn, hộ gia đình, …

  • Lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện (CCTV, PA, LV system, Internet, Network).
  • Sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện.
  • Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện, hệ thống điện.
  • Thi công lắp đặt tủ điện.