Bảo Trì 24H chuyên khắc phục các sự cố về điện như chạm chập, cháy nổ, rò điện và cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống điện dành cho văn phòng, toà nhà, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng – khách sạn, trường học, hộ gia đình, …

  • Lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện (CCTV, PA, LV system, Internet, Network).
  • Sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện.
  • Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện, hệ thống điện.
  • Thi công lắp đặt tủ điện.