Bảo trì mạng, máy tính

Bảo Trì 24H chuyên cung cấp các dịch vụ bảo trì hệ thống mạng máy tính, camera dành cho hệ thống công nghiệp (kho, xưởng, nhà máy…), thương mại (văn phòng, toà nhà, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng – khách sạn, trường học) và hộ gia đình,…

Lắp đặt các thiết bị máy tính, mạng, camera
Sửa chữa các thiết bị điện tử, mạng, PC, Laptop, camera.
Bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ các thiết bị máy tính, PC, Laptop, camera.