Bảo Trì 24H chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc cảnh quan: cắt tỉa, bón phân, phun thuốc, dọn cỏ, kiểm tra tình hình sâu bệnh, tư vấn phương pháp chăm sóc cây cảnh phù hợp. Cung cấp và trang trí cây xanh, chậu hoa trang trí các dịp lễ tết.

– Cắt tỉa cành, tạo dáng cây cảnh.
– Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây cảnh để cây lá xanh tươi.
– Kiểm tra tình hình sâu bệnh của cây và xử lý kịp thời để tránh lây lan.
– Tư vấn cho quý khách phương pháp chăm sóc cây cảnh phù hợp và hiệu quả.
– Chăm sóc cây cảnh đặc biệt theo định kỳ tại nhà hoặc tại vườn.

Bảo Trì 24H chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc cảnh quan: cắt tỉa, bón phân, phun thuốc, dọn cỏ, kiểm tra tình hình sâu bệnh, tư vấn phương pháp chăm sóc cây cảnh phù hợp. Cung cấp và trang trí cây xanh, chậu hoa trang trí các dịp lễ tết.

– Cắt tỉa cành, tạo dáng cây cảnh.
– Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây cảnh để cây lá xanh tươi.
– Kiểm tra tình hình sâu bệnh của cây và xử lý kịp thời để tránh lây lan.
– Tư vấn cho quý khách phương pháp chăm sóc cây cảnh phù hợp và hiệu quả.
– Chăm sóc cây cảnh đặc biệt theo định kỳ tại nhà hoặc tại vườn.