Bạn gặp vấn đề về Muỗi

Muỗi là một loài côn trùng hút máu truyền bệnh nguy hiểm. Một cá thể có thể đẻ 100 trứng cùng một lúc. Vì vậy quần thể của loài gây hại này có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi kiểm soát muỗi, điều quan trọng là phải phối hợp sử dụng nhiều phương pháp vì không phải phương pháp nào cũng tác động lên mọi giai đoạn trong vòng đời của chúng. Muỗi bị hấp dẫn bởi khí carbon dioxide từ hơi thở, mồ hôi của chúng ta và thậm chí có thể là bia theo một số nghiên cứu.